នាយករដ្ឋមន្រ្តីនេប៉ាល់និងលោកជំទាវព្រមទាំ​ងគណៈប្រតិភូអ​ញ្ជើញទស្សនា​សារមន្ទីរជាតិ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩លោក Khadga Prasad Sharma Oli នាយករដ្ឋមន្រ្តីនេប៉ាល់និងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈលោកនិងលោកជំទាវ អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕ដោយ៖សហការី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *