នា​យករដ្ឋមន្រ្តីនេប៉ាល់និងលោកជំទាវព្រមទាំងគ​ណៈប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនា​វិមានឈ្នះ!ឈ្នះ!​នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនេប៉ាល់ ឯកឧត្តម Khadga Prasad SharmaOliនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនាវិមានឈ្នះ!ឈ្នះ!នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈឯកឧត្តមអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕ដោយ៖សហការី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *