ប្រជាកសិករខេត្តព្រះវិហារកំពុងសប្បាយចិត្តប្រមូលផល​ល្ពៅលក់បា​នតម្លៃថ្លៃល្អនិងមា​នទិន្នផលខ្ពស់

ប្រភពពីហ្វេសប៊ុករដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាប្រជាកសិករខេត្តព្រះវិហារកំពុងសប្បាយចិត្ត ប្រមូលផលល្ពៅ លក់បានតម្លៃថ្លៃល្អ និងមានទិន្នផលខ្ពស់។ ក្នុងឆ្នាំ 2019 នេះមានផ្ទៃដីដាំដុះល្ពៅប្រមាណ ជិត 2000ហិកតា នៅទូទាំងខេត្តព្រះវិហារ។ ទិន្នផលមធ្យម ២៥តោន/ha នៅថ្ងៃទី 11/06/2019 លក់មានតម្លៃ ២៥០០៛/kg៕ដោយ៖សហការី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *