ក្រសួងធនធានទឹក៖ទឹកជំនន់លិចលង់​នៅខេត្ដព្រះសីហនុគឺបណ្ដាលមកពី​បាតុភូតធ​ម្មជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹកលើកឡើងថាទឹកជំនន់លិចលង់នៅខេត្ដព្រះសីហនុគឺបណ្ដាលមកពីបាតុភូតធម្មជាតិដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់គំហុកជាប់ៗគ្នាក្នុងកម្រិតខ្លាំងមានបរិមាណរាប់រយមីលីម៉ែត្រស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែសីហាមក។ដោយ៖សហការី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *