ឯកឧត្តមវេងសាខុនប្រធានក្រុមការងារបានអញ្ជើញមកពិនិត្យតាមដានពីវឌ្ឍនភាពនៃដំណើ​រការសាងស​ង់អគារស្នាក់ការ​គណបក្សស្រុក​កំពង់សៀម

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅសាលាខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានបញ្ចប់ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារបានអញ្ជើញមកពិនិត្យតាម ដានពីវឌ្ឍនភាពនៃដំណើរការសាងសង់អគារស្នាក់ការគណបក្សស្រុកកំពង់សៀម ដែលកំពុងសាងសង់ សម្រេចបានប្រមាណ ៨០% ហើយសង្ឃឹមថាអគារនេះនឹងសម្រេចរួចរាល់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ ការសម្រាប់បម្រើជាប្រយោជន៍ប្រជាជន ការងារគណបក្សប្រជាជន និងសង្គមក្នុងស្រុកកំពង់សៀម នៅបំណាច់ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខ៕

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *