កម្ពុជា​បន្តមានករ​ណីវិជ្ជមានថ្មី៨១២ករណី​និងជា​សះស្បើយថ្មី​៧៤០ករណីនិងស្លា​ប់ថ្មី១៩នា​ក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២១កក្កដា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៨១២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​៥៣៣និង​នាំចូល២៧៩និងមានជាសះស្បើយ​៧៤០នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ៦៩៦០៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន៦១៧៧៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១៩នាក់​សរុប​ស្លាប់១១៦៨នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *