កម្ពុជា​ឆ្លងថ្មីនៅបន្តខ្ពស់ដោយមាន៨១១ករ​ណីនិងជាសះ​​ស្បើយថ្មី​៧៩៨ករណី​ខណៈស្លាប់ថ្មី​២០​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២២កក្កដា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៨១១នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​៥១១និង​នាំចូល៣០០)និងមានជាសះស្បើយ​៧៩៨នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ៧០៤១៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន៦១៧៧៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​២០នាក់​សរុប​ស្លាប់១១៨៨នាក់ ។ សូមបន្តអនុវត្តន៍​៣កុំ​៣ការពារ​និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *