ប្រកាសរ​កឃើញករណីជំ​ងឺកូវីដ-១៩​​សរុបចំនួ​ន​៦៦​៨នា​ក់​​សះ​ស្បើយ​៨១២​នា​ក់និងស្លាប់​ថ្មី​២​៥​នាក់​

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០កក្កដា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៦៦៨នាក់​ឆ្លងសហគមន៍​ ​​៤២៨​និង​នាំចូល២៤០និងមានជាសះស្បើយ​៨១២នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ៧៦៥៨៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន៦៩១៩៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​២៥នាក់​សរុប​ស្លាប់១៣៧៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *